Words

Jibbali
ˀɛ́m - mother (JL 3)
Jibbali
ˀínέ - what (JL 4)
Jibbali
ˀέnfí - first, ancient (JL 4)

Also ˀέnfɛ̄t ‘a while ago’ (JL 4)

Jibbali
ˀírbɔ́t - locust; cicada (s. and coll.) (JJ 4)
Jibbali
ˀardéb - nuque (LS 326)
Jibbali
ˀardōt - nape of the neck (HL 9)
Jibbali
ˀɔrm - road (JL 4)
Jibbali
ˀɛrún - goats (JJ 4)
Jibbali
ˀεrní - hare (JL 4)
Jibbali
ˀεrə́t - moon (JL 4)

<Нужно ли создавать в reconstructions вхождение для PS, учитывая наличие когнатов (Kogan 2015:540)?>