Mehri

táywi - meat (ML 404)

Proto-MSA
*twy - to eat (Kogan 2015: 31)