Arabic

ˁṭf - to wrap, to fold (Lane 2079)

PWS
*ˁṭp - to wrap, to fold (Kogan 2015: 76)