Mandaic

dima, dimihta, dimita - tear (MD 107)

PS
*dVmˁ-at- - tear (SED I No. 51; Kogan 2011: 226)