Akkadian

buppānu - face (SAD I)

Cf. buppāniš ‘face down’ (CAD B 332, AHw. 139, CDA 48); buppānam ‘face down, flat on the face’ (CDA 48).
A compound noun consisting of būnu ‘face’ and panu ‘face’ (GAG § 59a).