Akkadian

algamešu - a kind of mineral, steatite(?) (CAD A₁ 337)

Var. algamisu/algamišu.