Hebrew

ˀäbrā, ˀēbär - pinion (HALOT 9)

PS
*ˀa/ibr- - pinion, wing (SED I No. 1)