Words

Jibbali
mírẓ̂ - to be ill (JL 174)
Jibbali
mósέ - rain (JL 165)
Jibbali
miṣɔ́ˁ - downwards (JL 175)
Jibbali
miṣṣ - to suck (JL 175)
Jibbali
mít - death (JL 176)
Jibbali
mútun - flesh of the back (JL 176)
Jibbali
mútni - to want, to wish (JL 172)
Jibbali
miṭáyḳ - sweet (JL 176)
Jibbali
míẑi - full (JL 171)
Jibbali
məẑḥét - jaw (JL 163)

with ẑ < *l