Words

Muher
õf - fowl, bird (EDG 20)
Muher
əft, yəft, yift - face (EDG 22)
Muher
ägər - foot (EDG 26)
Muher
aläḳǝt - leech (EDG 41)
Muher
allämät - tongue (EDG 89)
Muher
ambi - cabbage (EDG 48)
Muher
amʷära - bird of prey (EDG 50)
Muher
anä - I (EDG 54)
Muher
angačča - cat (EDG 61)
Muher
angät - neck (EDG 63)