Words

Soqotri
ḥadíbo - fairy (LS 163, CSOL II 473)
Soqotri
ḥídho - a herb with edible roots (Boerhavia diffusa) (LS 164, CSOL I 553, Miller–Morris 2004:639)
Soqotri
ḥédək - to be dirty (LS 164, CSOL II 473)
Soqotri
ḥédoḷ - to carry away (LS 164, CSOL I 553)
Soqotri
ḥédom - to work (LS 165, CSOL I 553, CSOL II 473)
Soqotri
ḥódir - to put prickly branches on the top of a stone wall to make it impenetrable for livestock (CSOL I 553)
Soqotri
ḥédor - to build (CSOL I 553)
Soqotri
ḥáfən - lap (LS 184, CSOL I 554)
Soqotri
ḥfor - to dig (LS 185, CSOL I 554, CSOL II 474)
Soqotri
ḥfor - burrow, hole, cave (LS 185, CSOL I 554, CSOL II 474)