PS

*yawm - day (Fronzaroli 1965a: 139, 141; Kogan 2011: 193, 196)

both ‘day’ and ‘24 hours’

Akkadian
ūmu - day (CAD U–W 138, AHw. 1418)
Ugaritic
ym - day (DUL 964)
Phoenician
ym - day (DNWSI 448)
Hebrew
yōm - day (HALOT 399)
Jewish Babylonian Aramaic
yōmā - day, sun (DJBA 529)
Syriac
yawmā - day (LSyr. 299, SL 568)
Mandaic
ium - day (MD 274)
Turoyo
yawmo - Tag; Sonne (day; sun) (RW 575)
Arabic
yawm - day (Lane 3064)
Sabaic
ywm - day (SD 169)
Minaean
ywm - day (LM 108)
Qatabanian
ywm - day (LIQ 81)
Geez
yom - today (CDG 627)
Tigre
yom - day (WTS 508)
Tigrinya
lomi - today (TED 74)
Mehri
ḥə-yáwm - sun (ML 462)
Jibbali
yum - sun (JL 314)
Soqotri
ʸhom or šɔm - 1. sun; 2. day (CSOL I 660; CSOL I 694; CSOL II 627; LS 210, 418; Naumkin et al. 2015a:92)
Soqotri
yómen - one day (LS 210; CSOL I 691; CSOL II 624 – 625)