PS

*ḏiˀb- - wolf (SED II No. 72; Kogan 2011: 208)

Akkadian
zību - jackal (CAD Z 106, AHw. 1525)
Hebrew
zəˀēb - wolf (HALOT 260)
Official Aramaic
dˀb, dyb - wolf (DNWSI 237)
Jewish Palestinian Aramaic
dyb - wolf (DJPA 144)
Samaritan
dyb - wolf (DSA179)
Jewish Babylonian Aramaic
dēbā - wolf (DJBA 326)
Syriac
dēbā - wolf (LSyr. 137, SL 268)
Mandaic
diba - wolf (MD 106)
Arabic
ḏiˀb- - wolf (BK 1 760, Lane 949)
Geez
zəˀb, zəbˀ - hyena (CDG 630, LLA 1056, Gr. 30)
Tigre
zəbˀi - hyena (WTS 499)
Borrowed from Tigrinya.
Tigrinya
zəbˀi - hyena (TED 1991)
Amharic
ǯəb, žəb - hyena (AED 1863)
Also Old Amh. žənb, žäb, Littman 1943:495.
Argobba
ǯəw, ǯəb, ǯu - hyena (Leslau 1997:203, 227, AAD 423)
Gafat
zebi - wolf (Leslau 1945:180)
Soqotri
díb - wolf (LS 120)