Jibbali

ḳaṭmím - fresh butter (JL 155)

Proto-MSA
*ḳaṭmīm - fresh butter (Kogan 2015:562)
With Leslau 1947:9, Proto-MSA *ḳaṭmīm- ‘butter’ may be related to Arb. qaṭīmat- = ˀal-labanu l-mutaγayyiru l-ṭaˁmi (TA 33 289). (Kogan 2015:562)