Reconstructions

PS
*ḏanab- - tail (SED I No. 64)
PS
*ḏVnVm-/ḏVnVn- - rain (DRS 336; Kogan 2011: 193–194)
PS
*ḏarˁ/ˀ-, *zarˁ- - seed (CDG 642; Fronzaroli 1969: 9–10, 26, 33; Kogan 2011: 200)
PS
*da/ib(a)r- - pestilence, plague (SED I No. 45)
PS
*dibš- - honey (Fronzaroli 1968: 286, 297, 303; Kogan 2011: 241)
PS
*dlw - to draw water with a bucket (Fronzaroli 1971: 611, 631, 640; Kogan 2011: 239)
PS
*dalw- - bucket (Fronzaroli 1971: 611, 631, 640; Kogan 2011: 239)
PS
*dVmˁ-at- - tear (SED I No. 51; Kogan 2011: 226)
PS
*dan(V)n- - viscera, inner organ, intestine (SED I No. 54)
PS
*dVd- - breast (SED I No. 47; Kogan 2011: 217)